Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 36887893 | Kód: 010/PLZ/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke - 28003-WYP Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 ponuka_ZE Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 ponuka_ANISBB Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 zápisnica vyhodnocovania ponuk_ZAVER - 28003-WYP Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti - 28003-WYP Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 zápisnica z vyhodnocovania ponúk - 28003-WYP Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 28003-WYP Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1515.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1514.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1513.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1510.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1509.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1508.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Zmluva_2021_1507.ZV Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 oznamenie-41405_-_ipp Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Informácia o výsledku VP_2 - 28003-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\08\04
04.08.2021
 Odôvodnenie nezrušenia postupu - 28003-WYP Ostatné dokumenty
2021\07\13
13.07.2021
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - 28003-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\12
12.07.2021
 Priloha c.9_Podkladova dokumentacia 1 az 11 Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha c_8_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha c_7_Suhlas so spracovanim OU Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha c_6_CV podľa §32 ods.2 pism.f Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha c_5_CV k podmienkam ucasti Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Priloha c.4_Vykaz vymer 1 az 11 Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Priloha c.3_Navrh Zmluvy o dielo 1 az 11 Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha c_2_Navrh na plnenie kritérií Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Príloha c_1_Kryci list ponuky Príloha
2021\05\25
25.05.2021
 Súťažné podklady - 28003-WYP Súťažné podklady
2021\05\25
25.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 28003-WYP Výzva na predloženie ponuky
2021\05\25
25.05.2021
18.10.2021 11:15:06