Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 44834790 | Kód: 004/NLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk - 14148-MST Zápisnica z otvárania ponúk
2019\08\07
07.08.2019
 Ziadost o vysvetlenie - stanovisko Vysvetlenie
2019\06\26
26.06.2019
 Súťažné podklady - 004/NLZ/2018 - oprava c. 1 Súťažné podklady
2019\06\19
19.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14148-MST - korigenda c. 1 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\19
19.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 3.1 - 004/NLZ/2018 Príloha
2019\06\06
06.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 3 - 004/NLZ/2018 Príloha
2019\06\06
06.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 2 - 004/NLZ/2018 Príloha
2019\06\06
06.06.2019
 Sutazne podklady - Priloha c. 1 - 004/NLZ/2018 Príloha
2019\06\06
06.06.2019
 Súťažné podklady - 004/NLZ/2018 Súťažné podklady
2019\06\06
06.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 004/NLZ/2018 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\06
06.06.2019
26.09.2020 18:54:38