Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 64490213 | Kód: 007/NLZ/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Oznámenie o výsledku TED 2020/S 013-026600 Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Oznámenie o výsledku VVO 2799-VSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Cenová ponuka 1 - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Zápisnica z vyhodnocovania podmienok účasti - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Zápisnica z vyhodnocovania ponúk - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Zmluva č.1/2019 PS-OIT o poskytovaní služieb - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2020\01\31
31.01.2020
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2019\12\19
19.12.2019
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2019\12\19
19.12.2019
 Ostatné dokumenty - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2019\12\17
17.12.2019
 Ostatné dokumenty - 33878-MSS Ostatné dokumenty
2019\12\17
17.12.2019
 Odoslanie oznámenia o vyhlásení VO_Poskytovanie podpory pre prevádzku a údržbu IS Mesta Banská Bystrica Dokumenty zadávateľa
 SP_Poskytovanie podpory pre prevádzku a údržbu IS Mesta Banská Bystrica Dokumenty zadávateľa
 SP_Poskytovanie podpory pre prevádzku a údržbu IS Mesta Banská Bystrica Dokumenty zadávateľa
24.09.2020 03:19:23