Mesto Banská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 91476778 | Kód: 002/NLZ/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2018\10\10
10.10.2018
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\10\10
10.10.2018
26.09.2020 20:49:36