Dodávka elektriny pre rok 2020

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | VS_EE_2020 | Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), P.O. Box 160, 823 11, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Korrigendum_2019-OJS095-230784-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 11973-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2019-OJS089-214201-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.05.2019 05:07:02