Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | VS/GASTRO/2021 | Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), P.O. Box 160, 823 11, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 46032-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení VS_EÚ_2021-OJS197-515060-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 10:02:09