DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

Dynamický nákupný systém | DNS/1/2022 | Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), P.O. Box 160, 823 11, Bratislava
Lehota platnosti DNS

DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

Dynamický nákupný systém |  ID: 62343012 | Kód: DNS/1/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

01.10.2023 12:02:29