DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | Procurio-25/2020, 37251-MST | Obec Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 95, 99124, Dolné Plachtince
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 37251-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie EU vestnik_2020-OJS205-498153-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 09:13:58