DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio-27/2020, 37050-WYT | Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, 99001, Veľký Krtíš
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c. 1 Vyzvy na PP - 37050-WYT Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predkladanie ponúk - 37050-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 08:34:08