DODÁVKA PLYNU PRE OBCE, ich RO a PO A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | Procurio-26/2020, 32750-MST | Obec Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 95, 99124, Dolné Plachtince
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c.1_CORRIGENDUM_Lehoty - 37250-MST Výzva na predloženie ponuky 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 37250-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie EU vestnik_2020-OJS205-498154-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 08:44:19