Informatizácia MHD v Žiline

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 1/2020 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova, 011 40, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava č. 2_korigendum_Informatizácia MHD v Žiline Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigendum č. 2_Úradný vestník Európskej Únie Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o zmene lehôt_Redakčná oprava č. 2 (korigendum)_Informatizácia MHD v Žiline_16.10.2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  33421-IOX_Vestník VO_Redakčná oprava č. 1_Informatizácia MHD v Žiline Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigendum č. 1_Úradný vestník EÚ_Informatizácia MHD v Žiline Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení VO_Vestník verejného obstarávania_Informatizácia MHD v Žiline_33008-MST - 1/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie_EU_vestník_2020-OJS184-445117-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

27.10.2020 18:54:59