Dodávka Potravín

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | Procurio-38/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova, 90501, Senica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_59216-MST - Procurio-38/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy_k_SP - Procurio-38/2021 Príloha 
  Suťažné podklady_potraviny - Procurio-38/2021 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS246-649486-sk - Procurio-38/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 01:43:12