Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 2021_PL_01 | I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľova 752/11, 96201, Zvolenská Slatina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.7_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Priloha c. 3_Kupna zmluva Príloha 
  Priloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie_Vozidlo Príloha 
  Súťažné podklady - 2021_PL_01 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 2021_PL_01 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 17:04:59