EYOF 2022_ Poistné služby

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 004/ZNH/v | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Corigendum -vestnik 123/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  priloha c.1 poistenie Príloha 
  Priloha c. 5_Čestné vyhlásenie k ponuke Príloha 
  Príloha č.4_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Priloha c. 3_CV_§32, pism.f Príloha 
  Priloha c. 2_Navrh na plnenie kriteria Príloha 
  Priloha c.1_Opis predmetu zakazky_cast_3_zodpovednost Príloha 
  Priloha c.1_Opis predmetu zakazky_cast_2_zdravotne Príloha 
  Priloha c.1_Opis predmetu zakazky_cast_1_urazove Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - 004/ZNH/v Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 004/ZNH/v Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:23:51