Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 002/PLZ/2021 | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 97401, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.6_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Príloha č.5_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.4_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Príloha č.3_Návrh Rámcová zmluva Príloha 
  Príloha č.2_návrh na plnenie kritéria Príloha 
  Priloha č.1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 002/PLZ/2021 Súťažné podklady 
  oznamenie-42646_-_wys Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:17:00