EYOF 2022_STANY - prenájom

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 006/NLZ/2022 | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 974 01, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - oznamenie-22176_-_mss Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 006/NLZ/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Priloha c.4b_Navrh na plnenie kriteria_Stany_ostatne_2 Príloha 
  Priloha c.4a_Navrh na plnenie kriteria_Stany_nadrozmerne_1 Príloha 
  Priloha c. 3b_Nájomná zmluva_stany_ostatne_cast 2 Príloha 
  Priloha c.3a_Nájomná zmluva_stany_nadrozmerne_ cast 1 Príloha 
  Priloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Priloha c. 1b_Opis predmetu zákazky - Časť č. 2 – STANY_ostatné (fáza 2) Príloha 
  Priloha c. 1a_Opis predmetu zákazky -Časť č. 1 – STANY_nadrozmerné (fáza 1) Príloha 
  Súťažné podklady - 006/NLZ/2022 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:02:26