Zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch, ubytovniach a elektronických čítačiek osôb

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 005/PLZ/2021 | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.6_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Príloha č.5_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.4_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Príloha č.3_Zmluva P-S_Kamerový systém_OUSK Príloha 
  Príloha č.3_Rámcová zmluva_kamerový systém + čítačky Príloha 
  Príloha č.2_Navrh na plnenie kriteria Príloha 
  Priloha č.1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 005/PLZ/2021 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 005/PLZ/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 02:05:40