Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 20190801 | Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 96201, Zvolenská Slatina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha c_3_Návrh zmluvy o dielo_úprava-2 Ostatné dokumenty  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 20190801 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Výzva na predloženie ponuky - 22669-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha c_8_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha c_7_CV k podmienkam účasti Príloha 
  Príloha c_6_Súhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha c_5_PD_4etapa Príloha 
  Príloha c_4_Kalkulácia hodnoty zákazky_výkaz výmer Príloha 
  Príloha c_3_Návrh zmluvy o dielo Príloha 
  Príloha c_2_Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha c_1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 20190801 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 18:24:51