EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 001/NLZ/2021 | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 97401, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-27606_-_mst Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  2021-OJS096-250417-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č.3_Návrh Kúpna zmluva Príloha 
  Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č.1b_graficke návrhy Príloha 
  Príloha č. 1a_technicka špecifikácia zákazky Príloha 
  Súťažné podklady - 001/NLZ/2021 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:44:56