Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 2019_01 | Náš Región - Podpoľanie, Pstruša 361, 96212, Detva
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.3 - Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady 
  Príloha č.5 - Projektová dokumentácia Súťažné podklady 
  Príloha č.4 - Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.03.2019 08:45:41