EYOF2022_dodanie náradia a náčinia pre atletiku

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 003/PLZ/2021 | Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o., Skuteckého 132/22, 97401, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odôvodnenei nezrušenia postupu - 55932-WYT Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 55932-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Príloha č.7_CV podľa §32 ods.2 pism.f Príloha 
  Príloha č.6_CV k podmienkam ucasti Príloha 
  Príloha č.5_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.4_Suhlas so spracovanim OU Príloha 
  Priloha č.3_ Kupna zmluva (navrh) Príloha 
  Priloha č.2_Navrh uchadzaca na plnenie kriteria_technicka specifikacia Príloha 
  Priloha č.1_Krycí list ponuky Príloha 
  Súťažné podklady - 003/PLZ/2021 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 003/PLZ/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.12.2021 23:31:35