EU PROFI, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. etapa

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 58985979 | Kód: 20190801

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie súťaže - 20190801 Ostatné dokumenty
2019\09\23
23.09.2019
 Zrušenie postupu VO - 22669-WYP Ostatné dokumenty
2019\09\20
20.09.2019
 Korigenda oznámenie-23714_-_iox - 20190801 Ostatné dokumenty
2019\09\03
03.09.2019
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 20190801 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2019\08\30
30.08.2019
 Príloha c_3_Návrh zmluvy o dielo_úprava-2 Ostatné dokumenty
2019\08\30
30.08.2019
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 20190801 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2019\08\30
30.08.2019
 Korigenda - oznámenie-23149_-_iox Ostatné dokumenty
2019\08\21
21.08.2019
 Príloha c_3_Návrh zmluvy o dielo-úprava_1 Ostatné dokumenty
2019\08\20
20.08.2019
 Odpoveď na Vysvetlenie č. 1,2 - 20190801 Vysvetlenie
2019\08\20
20.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 22669-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\08\12
12.08.2019
 Príloha c_8_Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_7_CV k podmienkam účasti Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_6_Súhlas so spracovaním OU Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_5_PD_4etapa Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_4_Kalkulácia hodnoty zákazky_výkaz výmer Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_3_Návrh zmluvy o dielo Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_2_Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Príloha c_1_Krycí list ponuky Príloha
2019\08\09
09.08.2019
 Súťažné podklady - 20190801 Súťažné podklady
2019\08\09
09.08.2019
27.02.2020 11:51:25