Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 34593-WYP | Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080, Revúca
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčna oprava 3.pdf - 34593-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčna oprava 2 - 34593-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčna oprava 1 - 34593-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_34593-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.01.2020 20:58:30