Kompostáreň Kremnica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Výst. 2021/00034 | Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701, Kremnica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava č.2 - 48985-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčná oprava č.1 - 48985-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predkladanie ponúk-48985_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

08.12.2021 23:36:31