Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1302/2020 | Mesto Tornaľa, Mierová 259/14, 98201, Tornaľa
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava č.1 - 31885-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_31885-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 14:43:57