Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1/2021/VO | Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080, Revúca
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava č. 7 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčná oprava č. 6 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakcna oprava c. 5 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakcna oprava c.4 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčná oprava č. 3 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčná oprava č. 2 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Redakčná oprava č.1 - 58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_58859-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 17:14:34