Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 06/CZT/2021/001 | CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01, Ružomberok
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava č.5 - 44633-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Redakčná oprava č.4 - 44633-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Redakčná oprava č.3 - 44633-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Redakčná oprava č.2 - 44633-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Redakčná oprava č.1 - 44633-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 44633-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - ostatné prílohy 06/CZT/2021/001 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 06/CZT/2021/001 Súťažné podklady 
  Príloha č.1 Sutaznych podkladov - 06/CZT/2021/001 Príloha 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS191-493463-sk - 06/CZT/2021/001 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

06.12.2021 06:37:24