Multifunkčné detské ihrisko

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 12521-WYP | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 94501, Komárno
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Redakčná oprava 2 06062019 - 12521-WYP Ostatné dokumenty  
  Redakčná oprava 1 29052019 - 12521-WYP Ostatné dokumenty  
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 12521-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

23.08.2019 07:46:40