Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-31 10:00
31.08.2022
10:00
Mesto Ružomberok
33231-WYP REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA TABÁN V MESTE ŠAHY
Bežný postup pre podlimitné zákazky
2022-08-10 09:00
10.08.2022
09:00
Mesto Šahy
09.08.2022 07:41:43