Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 121511/2019 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Korigendum_UVO_vestnik_32845-iox Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigendum_EU_vestnik_2020-OJS182-438140-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_29990-MST - 121511/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2020-OJS148-362580-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 14:13:00