SCÚ Spišská Nová Ves – oprava vjazdov do garáží (zhotoviteľ prác)

Zákazka s nízkou hodnotou | ID 713 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ID 713 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 6- Návrh Zmluvy o dielo Príloha 
  Príloha č. 5- Fotodokumentácia Príloha 
  Príloha č. 4- Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha č. 3- Technická správa Príloha 
  Príloha č. 2- Statický posudok Príloha 
  Príloha č. 1- Výkaz výmer Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:36:19