Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | 2022/S 135-384707, 32621-MSS | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_32621-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné_podklady_stravovanie_FS - 2022/S 135-384707 Súťažné podklady 
  Súťažné_podklady_stravovanie_FS - 2022/S 135-384707 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS135-384707-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:20:16