Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí

Zákazka s nízkou hodnotou | 937 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 937 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Rámcová dohoda Príloha 
  Príloha č.2 Požadované miesta plnenia Príloha 
  Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:28:06