Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 107119/2019 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie o vyhlaseni verejneho obstaravania - 24243_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_2019-OJS176-428791-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.10.2019 10:31:14