Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 99544/2021 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik-43513-MSS - 99544/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2021-OJS181-470363-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 08:50:58