Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 2020/S 209-509838, 38750-MST | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Korigendum_UVO_vestnik-43010_-_iox_lehoty - 38750-MST Výzva na predloženie ponuky 
  Korigendum_EU_vestnik_2020-OJS222-544494-sk_lehoty - 38750-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik-38750-MST - 38750-MST Výzva na predloženie ponuky 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2020-OJS209-509838-sk - 2020/S 209-509838 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.12.2020 08:47:38