Služby Microsoft Premier Support

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | 2022/S 155-442976, 37348 - MSS | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie sp - 37348-MSS Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 37348-MSS Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 37348-MSS Súťažné podklady 
  Oznamenie verejného obstrávateľa o korigende - 37348-MSS Ostatné dokumenty  
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_UVO_vestnik_37348-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_Služby Microsoft Premier Support - 2022/S 155-442976 Súťažné podklady 
  SP_Služby Microsoft Premier Support - 2022/S 155-442976 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2022-OJS155-442976-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.09.2022 23:28:27