Poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre IS e-kasa

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 39862/2019 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_vyhlasenie VO_UVO vestnik_13842_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_vyhlasenie VO_EU vestnik_2019-OJS104-252422-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:07:01