Hliadkové služobné vozidlá pre CÚ a KÚ FS

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 2022/S141-402790, 34242-MST | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VVO - 34242-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  SP_NL_hliadkove sluzobne vozidla_docx_2022-OJS141-402790 Súťažné podklady 
  SP_NL_hliadkove sluzobne vozidla - 2022/S141-402790 Súťažné podklady 
  Oznamenie o vyhlaseni VO_EU_2022-OJS141-402790-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 05:40:49