Obstaranie HW a SW pre vybudovanie novej SSL VPN pre vzdialený prístup užívateľov do infraštruktúry FRSR

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 1260 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná, 974 01, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu vo VO - 1260 Príloha 
  Výzva na predloženie cenovej ponuky - 1260 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:15:00