SK  | 21.11.2017 07:20:58

Vykonavanie externého manažmentu pre projekt "Oprava Hanušovského a Medzianského potoka"

  Zadávateľ:
Mesto Hanušovce nad Topľou
  ID:
42569364
  Kód:
eBIZ-47/2017
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2017 00:00:00
24.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Priloha č. 2_Navrh zmluvy Výzva na predloženie ponuky 
  Priloha č. 1_Tabulka k predlozeniu ponuky_navrh plnenia kriterii Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva_na_PP_Hanusovce_Ex_M_zverejnenie Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:20:58