Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec do 31.03.2020

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1427/2019 | 4008-WYP
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 4008-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

23.02.2019 01:27:10