SK  | 20.1.2018 10:11:39

VODOVODNÁ SIEŤ HORNÁ STREDA

  Zadávateľ:
Obec Horná Streda
  ID:
51099692
  Kód:
17562-WYP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
21.12.2017 00:00:00
24.01.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_17562_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.01.2018 10:11:40