eZakazky - Obec Horná Streda

 Obec Horná Streda - Profil verejného obstarávateľa

Obec Horná Streda Horná Streda 407
Horná Streda
91624

IČO : 00311553
DIČ : 2021091468

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
17562-WYP VODOVODNÁ SIEŤ HORNÁ STREDA 2018\12\31
20.01.2019 04:26:01