SK  | 24.4.2018 01:10:09

 Obec Horná Streda

Obec Horná Streda Horná Streda 407
Horná Streda
91624

IČO : 00311553
DIČ : 2021091468

Profil verejného obstarávateľa

Zoznam zakaziek

Kód Názov
17562-WYP VODOVODNÁ SIEŤ HORNÁ STREDA
Zobrazených: 1 - 1 / 1
24.04.2018 01:10:09