Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/2019 - TANDEM | Tandem plus crc, s.r.o., Markušovská cesta 14, 052 01, Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie - Korigendum odoslané do VVO Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 15363-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:23:59