Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/2019 - TANDEM | Tandem plus crc, s.r.o., Markušovská cesta 14, 052 01, Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie - Korigendum odoslané do VVO Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 15363-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 17:45:24