Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Stavba

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1/PLZ/2018 - SB | Strojbal s.r.o., Hrádza 1295/30, 968 01, Nová Baňa
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 21:05:43