Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | NLZ/2019-DJ | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - Oznámenie o výsledku VO - zrušenie VO odoslané do VVO Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené na UVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NLZ/2019-DJ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:30:01