Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/2020/JL | Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 96624, Janova Lehota
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - Korigendum 22102020 Ostatné dokumenty  
  Výzva na predloženie ponuky - 35686-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 15:39:24