Terénne odevy

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | NLZ/2022 - Odevy | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 28603-MST - VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NLZ/2022 - Odevy Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:02:29