Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | PLZ/2020/SOP-H | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 97401, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 32682-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.09.2020 12:43:38